ผู้นำเข้าและขายส่งสินค้าสำหรับเจ้าของธุรกิจ เพื่อนำไปจำหน่าย ทุกอย่าง10บาท - ทุกอย่าง20บาท

แบบจำลอง Package การลงทุน


รายการสิ่งที่ได้รับ


ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x180 จำนวน 6 ชุด ( ชุดต้น 2 ชุดต่อ 4 )
ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x150 จำนวน 2 ชุด ( ชุดต้น 2 )
ชั้นตะแกรงสองหน้า
ขนาด 90x90x150 จำนวน 2 ชุด ( ชุดต้น 1 ชุดต่อ 1 )
เค้าท์เตอร์คิดเงิน
ขนาด 40x60 จำนวน 1 ชุด
ป้ายไวนิล ขนาด 100x300 จำนวน 1 ชุด
ธงญี่ปุ่น ขนาด 120x50 จำนวน 2 ชุด

รายการสิ่งที่ได้รับ


ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x180 จำนวน 8 ชุด ( ชุดต้น 3 ชุดต่อ 5 )
ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x150 จำนวน 4 ชุด ( ชุดต้น 4 )
ชั้นตะแกรงสองหน้า
ขนาด 90x90x150 จำนวน 4 ชุด ( ชุดต้น 2 ชุดต่อ 2 )
เค้าท์เตอร์คิดเงิน
ขนาด 40x60 จำนวน 1 ชุด
ป้ายไวนิล ขนาด 100x300 จำนวน 1 ชุด
ธงญี่ปุ่น ขนาด 120x50 จำนวน 2 ชุด

รายการสิ่งที่ได้รับ


ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x180 จำนวน 10 ชุด ( ชุดต้น 3 ชุดต่อ 7 )
ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x150 จำนวน 4 ชุด ( ชุดต้น 4 )
ชั้นตะแกรงสองหน้า
ขนาด 90x90x150 จำนวน 8 ชุด ( ชุดต้น 2 ชุดต่อ 6 )
เค้าท์เตอร์คิดเงิน
ขนาด 120x50+50 จำนวน 1 ชุด
ป้ายไวนิล ขนาด 100x300 จำนวน 1 ชุด
ธงญี่ปุ่น ขนาด 120x50 จำนวน 2 ชุด

รายการสิ่งที่ได้รับ


ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x180 จำนวน 16 ชุด ( ชุดต้น 3 ชุดต่อ 13 )
ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x150 จำนวน 8 ชุด ( ชุดต้น 8 )
ชั้นตะแกรงสองหน้า
ขนาด 90x90x150 จำนวน 12 ชุด ( ชุดต้น 4 ชุดต่อ 8 )
เค้าท์เตอร์คิดเงิน
ขนาด 120x50+50 จำนวน 1 ชุด
ป้ายไวนิล ขนาด 100x300 จำนวน 1 ชุด
ธงญี่ปุ่น ขนาด 120x50 จำนวน 2 ชุด

รายการสิ่งที่ได้รับ


ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x180 จำนวน 22 ชุด ( ชุดต้น 5 ชุดต่อ 17 )
ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x150 จำนวน 8 ชุด ( ชุดต้น 8 )
ชั้นตะแกรงสองหน้า
ขนาด 90x90x150 จำนวน 14 ชุด ( ชุดต้น 4 ชุดต่อ 10 )
เค้าท์เตอร์คิดเงิน
ขนาด 120x50+50 จำนวน 1 ชุด
ป้ายไวนิล ขนาด 100x300 จำนวน 1 ชุด
ธงญี่ปุ่น ขนาด 120x50 จำนวน 2 ชุด

รายการสิ่งที่ได้รับ


ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x180 จำนวน 24 ชุด ( ชุดต้น 4 ชุดต่อ 20 )
ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x150 จำนวน 10 ชุด ( ชุดต้น 10 )
ชั้นตะแกรงสองหน้า
ขนาด 90x90x150 จำนวน 16 ชุด ( ชุดต้น 5 ชุดต่อ 11 )
เค้าท์เตอร์คิดเงิน
ขนาด 120x50+50 จำนวน 1 ชุด
ป้ายไวนิล ขนาด 100x300 จำนวน 1 ชุด
ธงญี่ปุ่น ขนาด 120x50 จำนวน 2 ชุด

รายการสิ่งที่ได้รับ


ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x180 จำนวน 30 ชุด ( ชุดต้น 3 ชุดต่อ 27 )
ชั้นตะแกรงหน้าเดียว
ขนาด 45x90x150 จำนวน 18 ชุด ( ชุดต้น 18 )
ชั้นตะแกรงสองหน้า
ขนาด 90x90x150 จำนวน 30 ชุด ( ชุดต้น 9 ชุดต่อ 21 )
เค้าท์เตอร์คิดเงิน
ขนาด 120x50+50 จำนวน 1 ชุด
ป้ายไวนิล ขนาด 100x300 จำนวน 1 ชุด
ธงญี่ปุ่น ขนาด 120x50 จำนวน 2 ชุด
สวัสดีครับ ผมเชนครับ
เจ้าของแฟรนไชส์ทัดดาว20


ขณะนี้ไลน์ส่วนตัวของผมไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้ หรือค้นหาเพื่อนได้ ลูกค้าที่ต้องการติดต่อหาผม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่
092-687-8777 หลังจากที่ลูกค้าโทรหาผมแล้ว ผมจะสามารถเพิ่มเพื่อนลูกค้าได้ครับ หรือ
095-342-4390 (คุณนุ่ม) เพื่อให้ประสานงานต่อ ได้นะครับ

ขอบคุณครับ

ปรึกษาฟรี ! กับเจ้าของแฟรนไชส์

092-687-8777

ตารางราคา


แพ็คเกจ
พื้นที่ร้านค้า
ราคาชั้นเปล่า
ราคารวมแผ่น
12
ตารางเมตร
19,900 บาท 29,900 บาท
24
ตารางเมตร
29,900 บาท 49,900 บาท
32
ตารางเมตร
36,900 บาท 63,900 บาท
48
ตารางเมตร
58,900 บาท 99,900 บาท
64
ตารางเมตร
72,900 บาท 129,000 บาท
80
ตารางเมตร
82,900 บาท 149,000 บาท
144
ตารางเมตร
129,000 บาท 229,000 บาท
ราคาชั้นเปล่า คือ ชั้นที่มีเฉพาะแผ่นฐานล่างไม่รวมแผ่นด้านบน

ราคารวมแผ่น คือ ชั้นที่มีแผ่นด้านบน 3 แผ่นและมีแผ่นฐานล่าง

ตารางเปรียเทียบการลงทุน

รายการ S S M M L L XL
1) ชั้นวางสินค้าขนาด 45 x 90 x 180 6 ชุด 8 ชุด 10 ชุด 16 ชุด 22 ชุด 24 ชุด 30 ชุด
    1.1) ชุดต้น 2 ชุด 3 ชุด 3 ชุด 3 ชุด 5 ชุด 4 ชุด 3 ชุด
    1.2) ชุดต่อ 4 ชุด 5 ชุด 7 ชุด 13 ชุด 17 ชุด 20 ชุด 27 ชุด
2 ) ชั้นวางสินค้าขนาด 45 x 90 x 150 2 ชุด 4 ชุด 4 ชุด 8 ชุด 8 ชุด 10 ชุด 18 ชุด
    2.1) ชุดต้น 2 ชุด 4 ชุด 4 ชุด 8 ชุด 8 ชุด 10 ชุด 18 ชุด
3 ) ชั้นสองด้านขนาด 90 x 90 x 150 2 ชุด 4 ชุด 8 ชุด 12 ชุด 14 ชุด 16 ชุด 30 ชุด
    3.1) ชุดต้น 1 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 4 ชุด 4 ชุด 5 ชุด 9 ชุด
    3.2) ชุดต่อ 1 ชุด 2 ชุด 6 ชุด 8 ชุด 10 ชุด 11 ชุด 21 ชุด
4 ) เคาน์เตอร์คิดเงินขนาด (ซม.) 60x40 60x40 120x50+50 120x50+50 120x50+50 120x50+50 120x50+50
5 ) ป้ายไวนิล 100x300
5 ) ธงญี่ปุ่น 120x50 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด
ราคาชั้นเปล่า 19,900 29,900 36,900 58,900 72,900 82,900 129,000
ราคารวมแผ่น 29,900 49,900 63,900 99,900 129,000 149,000 229,000สินค้าประเภทชั้นวาง

product
ชุดละ : 150 บาท
Stock : 26 ชุด
ชุด
product
ชุดละ : 700 บาท
Stock : 17 ชุด
ชุด
product
ชุดละ : 190 บาท
Stock : 24 ชุด
ชุด
092-687-8777
TADDAOSUPER
taddaosuper